Preview: New book focuses on Britain’s role in rebirth of Israel

Britain’s role — both positive and negative — in the miraculous rebirth of modern Israel, is the focus of A Nation Reborn, a timely new book,  by Cape Town-born, British-based journalist and author Charles Gardner.

Released as the resurrected nation celebrates its 70th anniversary amidst the threat of war, the book squarely addresses what has become a political “hot potato” without flinching from controversy, arguing strongly for Israel’s legitimacy in the face of rising anti-Semitism, say the publishers, Christian Publishers International.

Easy to read and understand, the narrative flows seamlessly through 28 inspirational chapters from
background to the Balfour Declaration to powerful testimonies of Jews and Arabs who have found both
reconciliation and peace through the Jewish Messiah, Jesus Christ.

With a 44-year career in journalism behind him, Charles, who is a frequent contributor to Gateway News, writes passionately and fluently as he tackles, from a political and biblical perspective, a subject hardly ever out of the news.

As Israel takes centre stage in world affairs, this is a must-read for all who want to understand what her restoration means in the light of God’s eternal Word, say the publishers.

Describing the book as “magnificent”, fellow journalist Christopher Proudlove comments: “It is a most
important work which deserves to be widely read and is top of my list for anyone wanting to know about Israel.”

A Nation Reborn is available from www.christian-publications-int.comhttp://www.amazon.co.ukwww.amazon.co.uk , and www.amazon.com .
Nuwe boek: Leon de Villiers — Oomblik Van Waarheid

Kerke: ’n baken van hoop?

Waar is die hoop? Mense het rede om tans bedruk en swaarmoedig te wees, weens soveel uitdagings soos armoede, werkloosheid, regeringskorrupsie, misdaad, droogte, haat, rassisme, grondhervorming, egskeidings en depressie, waarmee hul daagliks worstel.

Om dit als te kroon is die einste plek — die kerk, waar mense gewoonlik hoop gevind het, ook onder verdenking. Met media opskrifte soos: “Loop die kerk leeg?” en “Lidmate gaan loop oor selfdegeslag verhoudings” begin mens wonder: Waar is dié hoop?

Leon de Villiers vra juis sulke moeilike vrae op ’n deernisvolle wyse in sy nuwe boek: Oomblik van Waarheid waarin hy wil weet hoekom mense die einste plek waar hul hoop gevind het, nou verlaat. Hy vra met sorg, vrae oor die mens se hedendaagse siening van geloof en die kerk se rol om ’n boodskap van hoop te bring.

Wie is die skrywer agter die boodskap?
De Villiers het 20 jaar gelede teologie te Rand Afrikaans Universiteit (RAU) studeer, waarna hy die sakewêreld as finansiële beplanner, bestuurder en bemarker betree het. Hy is tans werksaam met die opleiding en ontwikkeling van werknemers in korporatiewe maatskappye. De Villiers is ook die pa van twee dogters. Dit is sy begeerte om te sien hoe God se Woord die land en sy mense se harte weer verander. “Ek wil graag sien hoe die kerk radikaal weer hervorm en terugkeer na die Bybel as hul die enigste maatstaaf.”

Waar het die idee vir die boek ontstaan?
De Villiers het ’n mannekamp einde 2004 bygewoon waartydens Amelia Botha oor hom geprofeteer het. “Sy het gesien hoe ek ’n boek skryf,” sê hy. Begin 2005 het ʼn groot gemeente in Nelspruit De Villiers gevra om hul opleiding, die skryf van kursusmateriaal en die aanbiedinge daarvan, te behartig. Dit was die begin van ʼn 12-jaarlange proses van navorsing en aanbiedinge in kleingroep met ’n vraag-en-antwoord model. Dit was als voorbereiding vir die boek en De Villiers het uiteindelik die boek in 2017 geskryf.

Wat is die doel van die boek?
“Die boek is ʼn oproep om dit wat ons glo weer dieper te bekyk en teen God se Woord te toets!” sê De Villiers, “en ons eie sentimente en beginsels ondergeskik te stel aan die gesag van die lewende God.” Die boek poog om met die intensiteit waarmee ’n leeu op sy prooi fokus, maar sonder enige vrees of bedreiging, mense se beginsels onder die vergrootglas te plaas. “Dis net so bietjie meer 500 jaar sedert Martin Luther sy 95 stellinge teen die deur van die Schlosskirche in Wittenberg vasgespyker het, en ook die norms van sy dag met goeie rede bevraagteken het.” Dit was dit deel van die Protestantse Hervorming. “Wat sou hervorming vandag van Suid-Afrika vra?” wil hy weet.

Mariëtte Snyman, skrywer van Rooi Rose het in haar ondersoeke reeds in 2009 probeer vasstel wat die oorsake van die dalende bywoningssyfers van tradisionele Afrikaanse kerke is. Sy voer sterk redes aan vir ’n dramatiese kerkhervorming, soortgelyk en selfs meer omvattend as in die 16de eeu. “Het die hervorming dan nie geslaag nie? Of het mense van die hervorming afgewyk? Waarom sou daar selfs ʼn groter hervorming vandag nodig wees? Die kerk is voor ʼn kruispad,” sê De Villiers.

Kenners se mening
Dr Arno Van Niekerk — “Nugtere selfondersoek het in alle gevalle ‘n positiewe uitkoms. Ons, veral ons Afrikaners, is lief om vas te kleef aan persepsies en sisteme, en hou nie sommer van verandering nie. Ons hou nie daarvan as ons ‘boot’ geskud word nie. Tog sê die Woord ons moet ons harte ondersoek (Psalm 139:23) en beproef alle dinge; behou die goeie (1 Thessalonians 5:21). Ons is vandag by ‘n plek duidelike antwoorde oor die pad vorentoe, nodig is. Goeie antwoorde begin met goeie vrae. Dis hoekom die boek so treffend is. Dit vra belangrike vrae oor beide ons fondasies as gelowiges in Suid-Afrika sowel as ons huidige dilemmas. Met ‘n eerlike ondersoek lei die boek die leser op ’n ontnugterende maar ook gerusstellende pad. Feite en goeie navorsing ontbloot geraamtes in die kas — maar wys ons weereens om ons met vrede te anker in die Woord van God. Ek het groot waardering vir die skrywer se gebalanseerde tog nie-kompromerende benadering om die waarheid te vind (2 Timothy 2:15). En dit, nie om verdeeldheid te bring nie, maar eintlik genesing en versoening in waarheid én liefde. Mag die kerk, terwyl ons by ‘n groot kruispad is, die regte rigting kies, en gou ook, want ons keuse affekteer nie net Suid-Afrika nie, maar ook die ganse kontinent. Dít is inderdaad my gebed.”

Dr Adele Neveling — “Elkeen van ons word daagliks gekonfronteer met oomblikke van waarhede wat ons lewe in ‘n mindere of meerdere mate kan beïnvloed. Maar wat as só Oomblik van Waarheid ’n golf van openbaring word wat elke Afrikaner nodig het? De Villiers plaas ’n vergrootglas in elkeen se hand, en alhoewel self-ondersoek aangemoedig, en selfs vereis word, word elke leser gekonfronteer met die waarheid. Elke hoofstuk is ‘n tree nader aan ‘n persoonlikke reformasie met die potensiaal om die hele Afrikaner kerk te transformeer… dis jou keuse of dit 500 minute, 500 dae of nóg 500 jaar gaan vat.”

Vir meer inligting of navrae oor die boek of gasspreker kan Leon de Villiers by https://www.leondevilliers.com/ bereik word.
Danna Gresh — The 20 hardest questions every mom faces: Book review

Book review by Debbie Hemmens

I love reading by underlining, circling, using highlighters and making short notes to refer back to, so when a book becomes very marked and colourful, then I know it was good, informative and with much to refer back to. This has to be one of my favourite authors for advice on parenting, mentorship and tween ministry.

Gresh uses help points from the story of Hannah as a framework for each chapter. Hannah poured out her insecurities and complaints of her soul to God, she gave her child over to God, she spoke with Eli and then she waited. This translates into us doing the same with regards to each one of the 20 questions she touches on in this book. Pour out your soul to God, continually hand over your children to God, speak to a trusted friend and then wait on God.

Parenting requires much vulnerability, courage and waiting. We can walk this journey confidently if we rely on God, His Word and realising that we need each other to see all there is to see. Become life-long learners and enjoy the ride. Satan will try and take you out by making you doubt your decisions. We need to keep reminding ourselves not who we are, but whose we are.

This book is filled with wisdom and hope. Dannah encourages moms to read this with a friend as a prayer partner. There are many soul -wrenching questions that need some discussion and a lot of prayer. This is always done best with a good friend and a cup of coffee. I would even encourage parents to read this one together.
Waiting might be difficult, but this verse always gives us a reason why – They who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint. – Isaiah 40:31

Gresh has included a great chart at the back of the book where you can record the date and your prayer requests to God and then record how He answers.

There are some startling truths in this book and some big decisions to make while nurturing the next generation. Our words have power, so let’s speak life. We can change atmospheres with kindness and love. Keep answering your children when they ask that question ‘why’ because it is a vital part of their moral development.
Get ready for the read of your life with life-giving Scripture to lead the way.
Israel then and now: Prophecy fulfilled

Hebrew University Mt. Scopus 2016.

Originally published in CBN News

Nearly 3 000 years ago, Hebrew prophets wrote of how the land of Israel would be transformed. Now, a new book shows remarkable and even prophetic changes in the 70 years since the rebirth of Israel as a modern nation-state.

On a visit to Israel 150 years ago, famed author Mark Twain described it as a “desolate country” and a “silent and mournful expanse.”

“He talked about in the Jezreel Valley [where] you could walk 10 miles in any direction and not see a single person”

“So one of the towns we did photography was of a small town of Afula, which was really off the map as far as many westerners were concerned, but it was established in the early 1900s, so 50 [to] 60 years after Mark Twain, there’s a small settlement. Today it’s a booming Israeli city that we’ve been able to match, you know, some side-by-side perfect photography with it.”

Hershey and his team chose 200 photographs of Israel from the 1880s to the 1940s. In his new book, Israel Rising: The Land of Israel Reawakens, Hershey chronicles the changes that time span until today.

“That’s been part of the joy. We have these old photos, photos of Tel Aviv of less than a hundred years ago – of shacks on sand dunes with camel caravans on the beach. Compare it to the same angle today, it’s just stunning,” he said.

The book follows the prophet Ezekiel’s promise in chapter 36, verse 8, where he declares, “But you, O mountains of Israel, you shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people Israel, for they are about to come.”

“We think of prophecy being to kings or people or nations,” Hershey continued. “But he [is] prophesying to the land when Israel returns as a nation – branches will put forth fruit, waste cities will be rebuilt, the people, people and beasts will be multiplied on the land [and] the land will be cultivated and sown.”

The book’s side-by-side photos show the transformation. There’s one of Jerusalem near the King David Hotel in the 1930s and the same view today.

Another pair shows Hebrew University Mount Scopus in 1925 and what it looks like now. From the northern port city of Haifa to Beersheva in the south, Hershey says the pictures show the prophets’ words coming alive.

‘It’s happening right now’

“We’re living in a really profound time in history. We’re living in a time where 26 [to] 2,700-year-old prophecies from Isaiah and Ezekiel and Jeremiah, they’ve been lying dormant for about that long and many of them are coming to pass,” he said. “The most repeated promise in the scriptures is that God will bring His people back to the land and when they do, there’s going to be these dramatic changes and we’re seeing those.”

Hershey says the land itself seemed to be waiting for its ancient people to return.

“To me, it’s one of the most profound things here, this land has been conquered 15, 20 different times; it never becomes a homeland for any other people group and the land would never produce for any other people group and Israel moves back in and suddenly the vast desert wastelands are producing flowers, they’re producing fruit,” he said. “Isaiah 27 talks about how that when Israel returns, Jacob will take up root and fill the earth with fruit. And for many centuries believers would read that and look at that as allegorical or spiritual, but as we’re finding today, it’s very literal. It’s happening right now.”

Hershey says the book provides a visual opportunity for those who have never visited Israel, and it’s also struck a chord with the younger generations.

“Most millennials are ready for something real, they want to see something practical, as far as much of perhaps theological Christianity they’ve been raised on more ideas, they’re ready for something solid, they’re ready for real,” he said. “So even now when I speak in the States, I’ll have questions about theology or questions about the Land and usually my answer revolves around ‘let me show you, come with me to Israel, I’ll show you myself.'”

As Israel prepares to celebrate its 70th anniversary, Hershey sees a miracle.

“Absolutely. I mean, Israel is the time clock as many people have heard and have said and I believe that as well,” he said. “There’s so much that is happening here in a very short amount of time and to me it’s one of the most profound miracles of our day.”
Kris Vallotton — Poverty, Riches & Wealth: Book review

Book Review by Andre Viljoen

Money is one of those hot potato topics in Christian circles. It also happens to be a very important topic. And so my interest piqued when I was given an opportunity to review the latest book (just released this week) by best-selling author and senior associate leader at Bethel Church in California, Kris Vallotton, titled Poverty, Riches & Wealth

Money has been on my mind lately as I have been trusting God for more resources to pursue a dream of radically-expanding our kingdom news service. I was also fascinated to hear recently that evangelist Benny Hinn has said that he misrepresented biblical prosperity for years — and now understands that biblical prosperity means having no lack.

So, I was really interested to read what Kris Vallotton would have to say on this subject. A few years ago while visiting family in Redding, California I had the privilege of listening to Vallotton preaching an edifying series at Bethel on another hot potato topic — women in leadership in the Church — a theme he explores in detail in his book Fashioned to Reign: Empowering Women to Fulfill Their Divine Destiny.

Kingdom wealth
Poverty, Riches & Wealth is divided into two sections. In the first part the author sets out to discuss the true meaning of kingdom wealth (whose greatest effect he describes as its positive influence on others) as he contrasts it with poverty and riches. In the second part of the book he offers practical ways — including business skills and kingdom principles — to grow your capacity for wealth, and encourages you to embrace your God-given identity and fulfil your divine purpose as a history-maker.

Vallotton has lived an interesting life, growing up in poor circumstances with a bias against rich people; coming to Christ at the age of 18; owning nine businesses over 20 years; nearly having to declare bankruptcy after an unexpected setback; being at the forefront of the journey of an influential church; and lately becoming financially prosperous.

Kris Vallotton with his new book.

In his latest book he shares fascinating testimonies — both highs and lows — from his life story. One pivotal testimony involves a series of experiences of divine favour over three years in which all of his substantial debt was either forgiven or paid off by benefactors.

Writing about this time he says: “Wonderful, right? Sort of, except it unearthed a problem so deep in me that I had no idea it was even there.” The idea that people would help him because they loved him, without any thought of getting something in return, drove him to a “crisis of soul”. He discovered a problem of self-hatred and low self-worth that had plagued him since boyhood. “I was suddenly aware that I had a poverty mentality that was inoculating me from wealth,” he writes.

A mindset problem
Vallotton goes on to argue that poverty is primarily a mindset and he offers biblical solutions to address the problem.

He uses two interesting lists of contrasting statements to explain some of the differences between poverty, riches and wealth — and support his contention that all believers should be wealthy, but not rich. Here are just a few excerpts from his lists:

  • Poverty lives for today, but wealth leaves a legacy.
  • Poverty finds a problem in every opportunity, while wealth finds an opportunity in every problem.
  • Poverty feels entitled, while wealth feels empowered.

and

  • Rich people get their identities from the things they own: their houses, cars, yachts, money, etc. Wealthy people’s identity comes from who they are, not what they own.
  • Rich people either spend a lot of time on trying not to lose their money, or wasting it on themselves. Wealthy people’s money is just an expression of who they are, so they are confident in their well-being.
  • The rich person’s business goal is to make money, whereas a wealthy person’s profession yields profit as the fruit of serving others well.

This revelation-packed — and practical — book spans too many themes to mention in this review — sacrificial generosity; overcoming complacency and a ‘rapture syndrome’, adopting a hope-filled, persevering, unlimited-thinking approach; the company we keep and revelation out of intimacy with God; and reward as a kingdom motivator; to name a few.

I will just single out one more chapter from part 1, which has the interesting title: Money Is NOT a Measure Of Spirituality, Unless It Is. He begins the chapter with a statement that the “prosperity gospel” was one of the most destructive heresies of the 20th century. Then, referring to the lives of biblical heroes and lessons from Scripture, he makes a case for the reality of a supernatural power for wealth, which he admits may sound like the prosperity gospel if not followed with discernment. Read it.

As the editor of a news service called to tell the God stories of Africa, I was drawn to a paragraph in the book in which Vallotton says resource-rich Africa’s problem is not money but a lack of revelation and understanding. But drawing from a principle found in the biblical account of Joseph’s handling of Pharoah’s dream (explained in the book), he says Africa’s position is reversible. “In fact, the dream is alive as many African believers who are becoming friends with God are changing the continent with their revelations and insights. It is just a matter of time before Africa will be one of the wealthiest continents in the world,” he writes.

I say “Amen” to those observations. We (Gateway News) have met and shared the stories of a few of those African kingdom dreamers and big-thinkers. And we will be sharing more.

Poverty, Riches & Wealth is available for purchase at amazon:https://goo.gl/oYVnXn #povertyricheswealth
New Holocaust book tackles some popular misconceptions

While many think the trauma of the Holocaust ended with the Nazis, that is not the case. The concentration camps became assembly centres for displaced persons (DPs) and didn’t close for another five years. A newly launched book by Simon Bloomberg, who led the Belsen DP Camp after World War 2, tackles this myth and other misconceptions.

Entitled Life After Belsen, Bloomberg captures some of the anguish of the Holocaust survivors, their tragic search to be reunited with loved ones and their hope of a homeland of their own.

Simon Bloomberg CBE (1894–1981) was a Jewish humanitarian known for his work among the survivors of Nazi persecution helping them to rebuild their lives. He wrote his manuscript in the 1970s but it is only now being published by Al Gibson.

Al is a journalist who has worked with Bloomberg’s daughter, Eva to encapsulate her father’s story in a dynamic contemporary way, challenging prejudice and refuting those who deny the horrors of the past.

Al, who has been recognised as an ‘exceptional biographer’, used Bloomberg’s original manuscript, diaries and letters to produce a remarkable historical record that is relevant for today.

Life After Belsen launched in the UK on November 2 2017, the Centenary of the Balfour Declaration and the book became available globally as an e-book in time for International Holocaust Remembrance Day on January 27th.

Life After Belsen — A first-hand account of the survivors of Bergen-Belsen and other horror camps in Europe after World War 2 is now available from Amazon in both paper back and e-book format.

For more information visit www.simonbloomberg.com
“The Weeping Tiger” by Rev Dr Matthews Katjene aims to empower men to make a difference

By Nceba Dladla

The expression “tigers don’t cry” inspired this new book by psychologist, church leader and family man Rev Dr Matthews Katjene, which aims to take men on a journey of self-discovery that will improve their relationships with men, women and children,

The Weeping Tiger is an attempt to demystify stereotypical views related to men and managing challenges and opportunities men face in the changing society,” says Katjene who has an MSc degree in clinical psychology as well as PhD in industrial psychology.

“It further provides practical measures of creating an environment for men, women, and children to coexist and leverage on mutualism, affection and care,” says the canon of the African Catholic Church (ACC) who serves in Christ the Redeemer parish in Soshanguve, Tshwane

In a country with high levels of women and child abuse — a scourge highlighted by the current 16 Days of Activism For No Violence Against Women and Children — Katjene’s book also provides correct emotional experience for further development in family, social and occupational settings.

The Weeping Tiger also affirms the fundamental transformative role of men which the author strongly believes, needs to be accentuated in society.

“Except that men are in the majority, they also determine the climate in our families and societies. They are instrumental in shaping the lives of the young and they, as the followers of Jesus, must try and emulate the Lord in being straight and upright as true leaders,” he says.

It is high time that men develop key competencies that will assist in nation-building and cultivating, he says.

The Weeping Tiger, a self-published project printed by Chrysalis Publishing and Printing, follows his first book Ithute Molodi (Molaphone Publishers/Chrysalis Publishers and Printing).

The book draws on Katjene’s vast experience in employee assistance, organisational development, organisational design, skills development, talent management, organisational culture transformation management, leadership and team effectiveness, forensic psychology and reproductive health — among others.

The book sells for R250 and more information is available from Dr Katjene at 073 283 7321. It will be formally launched early next year.
Die Skattejagbybel: Studiebybel Vir Kinders — ADVERTORIAL


Kan jy onthou toe jy jou eerste Bybel gekry het? Het Ma of Pa, Ouma of Oupa dit vir jou gegee of dalk ’n vriend of familielid? Dit is vir baie mense ’n spesiale oomblik in hul lewe, een wat hulle nie sommer vinnig vergeet nie.

Ek onthou myne, want my ma het my naam op die binneblad verkeerd gespel; ek was 7 jaar oud … Ons het ’n paar mense gevra en die terugvoer was verskriklik interessant, kyk gerus hierna:

Die unieke Skattejagbybel is die perfekte geskenk vir jou kind sodat hy/sy eendag hul eerste Bybel met groot genot onthou. Volkleur, volteks en vol avontuur! Sou dit nie wonderlik wees as jou kind die skatte van die Bybel saam met jou kan ontdek en God leer ken nie? Daar is tog geen groter gerusstelling as om te weet dat jou kinders Jesus ken en Hom volg nie.

Die 9 belangrikste leerervarings word gebruik om die boodskap van die Bybel aan kinders te
verduidelik d.m.v 9 karakters, die Weggies.
Die nuwe Skattejagbybel neem jou en jou kinders saam op ’n wonderlike avontuur om God en Sy skatte te ontdek. Dit vorm die ideale “brug” tussen Kinderbybels (Prentebybels) en ’n gewone Bybel. Kinders sal op hul reis saam met die 9 oulike “Weggies” leer om die Woord te lees en te geniet sodat dit uiteindelik deel van hul lewe word. (Die naam vir die “Weggies” is afgelei van die eerste Christene in Handelinge wat bekend gestaan het as “mense van die Weg”)

’n Wonderlike geskenk
Met Kersfees om die draai, bederf elke kind in jou lewe met ’n Skattejagbybel – dit is ’n ware lewensgeskenk waarmee die blye boodskap van die Bybel oorgedra en ’n diep liefde vir God se Woord gekweek kan word.

Die unieke Skattejagbybel is die perfekte geskenk vir jou kind sodat hy/sy eendag hul eerste Bybel met groot genot onthou. Volkleur, volteks en vol avontuur! Sou dit nie wonderlik wees as jou kind  die skatte van die Bybel saam met jou kan ontdek en God leer ken nie? Daar is tog geen groter gerusstelling as om te weet dat jou kinders Jesus ken en Hom volg nie.

Die 9 belangrikste leerervarings word gebruik om die boodskap van die Bybel aan kinders te
verduidelik d.m.v 9 karakters, die Weggies. 

Die nuwe Skattejagbybel neem jou en jou kinders saam op ’n wonderlike avontuur om God en Sy skatte te ontdek. Dit vorm die ideale “brug” tussen Kinderbybels (Prentebybels) en ’n gewone Bybel. Kinders sal op hul reis saam met die 9 oulike “Weggies” leer om die Woord te lees en te geniet sodat dit uiteindelik deel van hul lewe word. (Die naam vir die “Weggies” is afgelei van die eerste Christene in Handelinge wat bekend gestaan het as “mense van die Weg”)

’n Wonderlike geskenk
Met Kersfees om die draai, bederf elke kind in jou lewe met ’n Skattejagbybel – dit is ’n ware lewensgeskenk waarmee die blye boodskap van die Bybel oorgedra en ’n diep liefde vir God se Woord gekweek kan word.

Die Skattejagbybel – “Lees dit, leer dit en leef dit”.

Vir meer besonderhede:
021 913 4172
info@cmpublishing.co.za
www.skattejagbybel.co.za
Gabriel and Shannon Ntshikose — My Ribs, Your Organs: Book Review

Book Review by Val Viljoen

In this book, newly-weds Gabriel and Shannon Ntshikose tell a rather beautiful story. It is a love story — their love story of how God drew them together.

It is also a story of God’s faithfulness towards two people who each surrendered their search for a life partner to Him.

The book has three parts. The first is a series of seven letters written by Gabriel to his future wife. These letters reveal an intimacy with and love and yearning for a woman he was yet to meet.

These letters show us Gabriel’s heart for God as well as what was revealed to him regarding the nature of a true godly bond between a man and a woman.

In the second part of the book, Gabriel tells of his journey through years of sexual purity towards the recognition of Shannon as being the wife that God had given him.

After meeting, they developed a deep emotional and spiritual bond, but for some time thought only of each other as a good friend, even though Shannon “ticked the boxes” of the future wife God had revealed to him.

By the time of mutual recognition, Shannon had had a long season of singleness, and she tells her perspective of the story in Section 3.

She also wrote letters to her future husband and although the years were an exciting time of travel and study there was also questioning and loneliness.

Both Shannon and Gabriel tell of the “Ishmaels” that they came across in their search for “the one”.

But God was faithful as He ultimately led them to true fulfillment of what He had promised.

Those currently single should be greatly inspired and encoaraged by this book, while those already married will find much wisdom relating to doing marriage God’s way.

And every reader will experience the greatest love story of all — that of a God who desires an intimate relationship which each one of us.

My Ribs, Your Organs retails for R160 and can be purchased by sending the couple an e-mail at shannon.Ntshikose@gmail.com.
‘God Said 2018’ a must-read book for every believer — ADVERTORIAL

GOD SAID 2018 is a power-packed prophetic book! It is a record of prophetic words received by various South African prophets for the nations and for the church.

These prophetic words position the individual and the Body of Christ to rightly receive all God has for His people in this coming season.

The book speaks of shakeings, judgement of governments, exposure of corruption etc. The many blessings in various sectors of society ie economy, revival in the church, mining and government are just a few words recorded in the book.

The publisher, Ruach Ministries, strongly recommend God Said for every believer as a guide to intercede for the warnings received, and blessings spoken over nations and the church.

These prophetic words will also position the individual and the Body of Christ to rightly receive all God has for His people in this coming season.

Many of the words recorded in the 2018 issue are already MANIFESTING!

The God Said series has proven to be a great blessing over many years to the Body of Christ! This book is a MUST READ!