займ на карту срочно
| | |

ucsa logoSpyseniering-pos, Jeffreysbaai, Ooskaap

Posbeskrywing
Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die:
– voorbereiding van etes gedurende kampe en vir buitelandse groepe;
– uitwerk van spyskaarte;
– aankoop van kos en die bestuur van die spens;
– instandhouding (netheid, inventaris ens) van die kombuis en konferensie-fasiliteite;
– skakeling met kliënte;
– boekhouding-sisteem van die spyseniering; en
– ook soms die terreinbestuurder help met administrasie en allerlei take op die kampterrein.

Vereistes
Toepaslike kwalifikasies (Kantoor en Spyseniering)
Rekenaargeletterdheid (MS Office)
Rekenkundige vaardigheid (Excel en Microsoft Access)
Taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
Vorige ervaring van kosmaak vir groot groepe
Roepingsbewustheid en passie vir Christelike werk
Harde werker wees – soms vir lang ure werk aanmekaar werk
Vermoë om visioenêr en kreatief te dink
Vermoë om onafhanklik, maar ook in ‘n span te werk
Organisasie-vermoë
Uitstekende telefoon-etiket
Kennis en ervaring van Christelike jeugwerk, bestuur en administrasie
en die VCSV-struktuur
Bestuurders lisensie, asook eie motor vir aankope

‘n Onderhandelbare vergoedingspakket word aangebied. Die suksesvolle kandidaat moet bereid wees om op 1 Mei 2016 diens te aanvaar.

Stuur jou aansoekbrief met CV voor 19 April 2016 aan:

Die Terrein bestuurder VCSV Jeffreysbaai;
Posbus 1015, Jeffreysbaai, 6330 of e-pos aan willy@vcsv.co.za.

Navrae: Willy Wright – 0825757433.


tags:
expiring in ?? ( extend listing ) move to top of list make featured ♦ 1226 Views ♦