WATCH: Hour has arrived for SA Church to take a stand on God’s Word — Arno van Niekerk

Dr Arno van Niekerk.

In the video below marketplace Christian leader Dr Arno van Niekerk makes an urgent call on South African Christians to stand for Truth based on the Word of God in the face of intense pressure to reinterpret Scripture to conform with the standards of the world.

Last year Van Niekerk initiated a Christian Consensus survey campaign which identified 10 statements which it says represents what Christians want for SA and which were endorsed by about two million believers.

If the Church gives in to political correctness and compromises on the clear meaning of Scripture for the sake of a “false unity”, as the Dutch Reformed Church (DRC) Synod did recently on gay lifestyles, it will contribute to the moral collapse of South Africa, he says in his video message this week.


Click banner for more info

Fortunately, he says, many ministers, congregations, and regions within the DRC — and other church groupings — are upholding biblical values and coming together to stand for God’s truth. One example is Moreletapark, a big Pretoria church in the DRC family, where a conference is being organised for DRC ministers and congregations who are unhappy with their Synod’s decisions on gays in the church, and who are committed to taking a stand on the Word of God.

Watch the video:

You can listen to a longer, Afrikaans version of Van Niekerk’s call for believers to take a biblical stand here:
Ons staan by die Woord

He will also release a longer English version of the video next week.

2 Comments

 1. Hugh G Wetmore

  Arno is a courageous and effective pillar of the Truth of God’s Word, and deserves our support and prayer-encouragement.

 2. emile petersen

  18 November, Maandag
  ’n Christus-geïnspireerde Wêreldsiening
  Pas op dat niemand julle as ’n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie (Kolossense 2:8).

  Nes ons almal verskillende ingesteldhede het, het ons ook verskillende wêreldsieninge. ’n Wêreldsiening is ’n omvattende begrip van die wêreld, veral vanuit ’n spesifieke standpunt. Wanneer ons dus praat oor jou wêreldsiening, verwys dit na jou eie begrip of konseptualisering van die wêreld.
  Wat egter belangriker is, is die oorsprong van jou wêreldsiening. Vele mense se wêreldsiening word gevorm deur wat hulle gelees of gehoor het in die nuus. Hulle het nog nooit ’n studie gedoen in die Bybel om uit te vind waarom sekere dinge vandag in die wêreld gebeur, wat die toekoms inhou en wat hul standpunt moet wees nie.
  Byvoorbeeld, sommige christene eindig op met politieke ideale en inklinasies wat nie Woord-gebaseerd is nie. Daar is niks verkeerd daarmee om politieke inklinasies te hê as christen nie, maar dit moet vanuit geestelike invloed en oorsprong wees. Vele dink die Bybel het niks te sê oor politiek nie, maar hulle is verkeerd.
  God het ons sy Woord gegee om ons te wys wat ons politieke inklinasies moet wees en watter sieninge ons moet behou. Sy Woord is gegee om ons te lei, om ons begrip te gee en om ons in alles in die regte rigting te stuur.
  Leef en sien vanuit God se perspektief alleenlik. Sy Woord is lig; die lig waarin jy moet leef. Sodoende, ongeag die verval in die huidige wêreld, sal jy in voortdurende oorwinning, voorspoed en blydskap lewe, want jy lewe vanaf die bergpiek. Halleluja!

  Gebed
  Liewe Vader, dankie dat U my die regte perspektief van die wêreld, sy stelsels, idees, ideale en inklinasies geskenk het. U Woord is my lig en dit is die lig waarin ek leef. Ek leef en sien alles vanaf die bergpiek; ek leef in goddelike gesondheid, bonatuurlike oorvloed en in voortdurende oorwinning en voorspoed, ongeag die verval in die wêreld, in Jesus se Naam. Amen.
  Verdere studie:
  Romeine 1:21-22
  1 Timótheüs 6:20 AMPC
  Romeine 16:17 AMPC
  1 Korinthiërs 3:18-20 AMPC

  Taken from WhatsApp