Tag: media

NG Sinode veroordeel seksuele uitbuiting van vroue en kinders

Me Elize Morkel, ’n ervare sielkundige, het onlangs tydens die Wes-en-Suid-Kaapse sinodesitting ’n aanbieding oor diversiteit en geslagsgelykheid gehou. Die Sinode het in Mei 2011 by Goudini vergader.  Me Morkel het die gesprek ingelei met stawende statistiek en die nodige agtergrond oor die verwoestende effek van pornografie, en die gevolge […]